Komma igång med Visma Business

Visma Business är ett erfaret och effektivt affärssystem som innehåller allt som behövs för ett mindre eller medelstort företag. Order/Lager kanske gör mest nytta för ett företag som sysslar med handel men bokföring och fakturering passar för alla typer av företag.

Be in Business har stor kunskap och erfarenhet av att utbilda nya användare för att kunna arbeta i Visma Business . Allt ifrån enklare rutiner till att bli systemansvarig. Beroende på målgrupp anpassas utbildningen för att använda tiden effektivt. Stor vikt läggs vid den pedagogiska utformningen.

Utbildningen kan vara lärarledd eller med hjälp av e-Learning. 

Använda Visma Business

Lång erfarenhet av Visma Business och ekonomiprogram samt praktiskt arbete som ekonomiansvarig gör att du får bästa möjliga tips på att anpassa rutiner och program till din verklighet. I vissa fall behöver du ändra dina rutiner medan i andra går det att justera programmet. Det viktigaste är att du får kvalificerade råd så att du kan fatta rätt beslut och komma igång så smidigt som möjligt.

En viktig del i användandet av Visma Business är utformning av menyer och fönster. Utan att vara programmeringskunnig kan du själv anpassa och göra din installation effektiv och unik. Inom detta område bistår Be in Business så att du får en bra grund och en miljö som är logisk och användarvänlig. 

Underhåll och support av Visma Business

Nya arbetsuppgifter, versioner eller personal gör att ett löpande underhållsarbete behövs för att vara effektiv i programmet. Be in Business kan vara ett bollplank eller genomföra de åtgärder du önskar. 

Rapporter

Ett affärssystem skall ge dig bra rapporter och underlag för viktiga beslut. Flexibiliteten i Visma Business med 12 redovisningsdimensioner utöver kontonivå och möjlighet till grupperingar i kombination med en öppen SQL-databas gör att det finns goda möjligheter att få fram rapporter inom eller utanför programmet. Du vet vilken rapport du vill ha! Be in Business hittar lösningen för att smartast ta fram den. 

Elektronisk fakturahantering

Be in Business erbjuder tjänster i samband med elektronisk fakturahantering. Det gäller upphandling, installation, utbildning och igångsättning av rutinen. Det finns flera lösningar att integrera Visma Business med elektronisk fakturahantering. Lösningen skall vara den bästa för din verksamhet. 

Företaget

Be in Business är ett fristående konsultföretag som drivs av Lasse Gillén. Företaget säljer mjukvara och konsulttid. Anställda saknas, istället anlitas underkonsulter med spetskompetens för att hitta den bästa lösningen för kunden.

 

Lite fakta om företagets ägare Lasse Gillén.

Bakgrund inom ekonomi:

Civilekonom Göteborgs Universitet (1980)

Banktjänsteman, SE-Banken (1975-1981)

Ekonomiansvarig inom grafisk bransch (1983-1987, 1988-1989)

Supportavdelning mm Hogia Data (1987-1988)

Dataansvarig Rasta Vägrestauranger (1990-1995)

Verksamhetskonsult Visma Software (1995-1999)

Verksamhetskonsult Anoma (1999-2003)

Verksamhetskonsult Consili (2003-2006)

Verksamhetskonsult Be in Business (2006-  )

 

Lasse Gilléns specialområden:

Redovisning i praktiken. Ekonomimodell, rutiner.

Bra förmåga att lära ut. (lärare, konsult eller dokumentation)

 

Exempel på branscher med erfarenhet:

Grafiska företag

Handelsföretag

Handelshus

Kommunala fastighetsbolag

Konsultföretag

Rederier

Redovisningsbyråer

Vårdföretag

 

Kontakt

Be in Business GBG AB

Lasse Gillén

Kärnavägen 11 A

442 70  Kärna

 

Mobil: 0736-221645

 

E-post:

lasse@beinbusiness.se

 

 
 

© Copyright Be in Business